Hipster je projekt, který má za cíl prostřednictvím internetu,
přednáškových akcí & především happeningů spojovat lidi s touhou
po seberealizaci, s touhou nebýt lhoustejný k věcem, které se nás
třeba zdánlivě netýkají, s touhou pomoci. Dále má za cíl informovat
o společenských problémech, které se nás bezprostředně týkají, jako
např.: rasismus, týrání zvířat, ekologie. Vítáme umělce, kteří protestují
zkrze své umění. V dnešní společnosti je těžké na sebe upozornit jako
jednotlivec, proto vznikl Hipster. Čím více lidí se postaví za svůj názor,
čím více lidí začne otevřeně hovořit o problémech, tím větší je šance
na změnu. Lidstvo za dobu své existence již napáchalo tolik škod, že
jejich redukce je vlastně nemožná. Budoucí generace budou muset vynaložit
hodně úsilí pro změnu k lepšímu. Měli bychom se ale alespoň pokusit "něco"
udělat, ať naši Zemi ještě nějaké budoucí generace čekají! Nezapomínejme,
že tiše nesouhlasit znamená to samé jako nepřímo podporovat. Buďte vítáni!
PS: Omlouváme se za neúplnost stránky, pracujeme na tom! Namaste

TOPlist